3 Bøker

Jens Rathkes beretning fra Madeira og Portugal, 1798-1799

Jens Rathke (1769-1855), utnevnt til professor i naturhistorie ved Universitetet i Christiania i 1813, oppholdt seg med stipendium på Madeira og i Portugal fra september 1798 til september 1799. Reisen var foranlediget av Naturhistorieselskapet i København, som ønsket at Rathke skulle studere Madeiras og Portugals botanikk og geologi. Hva Madeira angår, skulle Rathke også forsøke å finne svaret på basaltenes opprinnelse, ett av de store geologiske spørsmål i samtiden, og i Portugal skulle han i tillegg forsøke å finne bidrag til belysning av jordskjelvenes årsak. Gjennom Rathkes skildringer opplever vi Funchal og Madeiras storslagne natur, og han gir oss et detaljert innblikk i portugisernes levevis, i deres daglige virke og kultur.

Kjøp

Før Kongsberg ble til

Kongsbergs forhistorie (før 1623)
(ISBN 82-995158-0-7)


Kommentarer er stengt.

%d bloggere like this: